Pořadatelé

Ústav gastrointestinální onkologie ÚVN Praha
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Programový výbor

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 

Spolupořadatel

Společnost pro gastrointestinální onkologii, z.s.

 

 

© 2022–2024 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.