DĚKUJEME VÁM ZA ÚČAST NA AKTUÁLNÍ GASTROENTEROLOGII 2023.
ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK BUDOU K DISPOZICI NA KONCI DUBNA V MAŘATKOVĚ VIDEOKNIHOVNĚ ZDE: https://video.endoscopy.cz

37. ROČNÍK AKTUÁLNÍ GASTROENTEROLOGIE SE BUDE KONAT 11. DUBNA 2024.

 

 

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé,

dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat na letošní ročník konference Aktuální gastroenterologie, a to s pořadovým číslem XXXVI. Bude se konat v tradičním jarním termínu, a to ve čtvrtek, 13. dubna 2023 v Kongresovém centru Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Programový výbor připravil atraktivní program, v rámci kterého odezní celkem 21 přednášek ve čtyřech přednáškových blocích. Naše odborné setkání bude hybridní akcí, umožní tedy osobní účast nebo sledování přednášek přes on-line připojení. V místě konání bude odborný program doplněn výstavou farmaceutických a biomedicínských firem. Pro všechny zdravotnické pracovníky a studenty zdravotnických oborů je účast na konferenci bezplatná.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za Programový výbor

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

 

 

© 2022–2023 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.