SLEDOVÁNÍ KONFERENCE PRO ONLINE ÚČASTNÍKY ZDE

 

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení přátelé,

vítáme vás na nových webových stránkách Aktuální gastroenterologie. Po vynucené dvouleté přestávce Ústřední vojenská nemocnice ─ Vojenská fakultní nemocnice Praha obnovuje významnou celostátní akci – tradiční Aktuální gastroenterologii, a to s jubilejním pořadovým číslem XXXV. Konference se bude konat ve čtvrtek 22. 9. 2022 v Kongresovém centru ÚVN Praha.

Aktuální gastroenterologii založil prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. v roce 1996. Pro svoji vysokou odbornou úroveň a atraktivní program se vždy těšila mimořádnému zájmu širokého pole gastroenterologů, internistů, chirurgů, onkologů a praktických lékařů. Na tuto tradici bychom letošním ročníkem rádi navázali a vzdali tím také hold prof. Fričovi za jeho celoživotní dílo a jeho mimořádný přínos pro českou gastroenterologii.

Programový výbor připravil atraktivní program, v rámci kterého odezní celkem 21 přednášek ve čtyřech přednáškových blocích. Naše odborné setkání bude hybridní akcí, umožní tedy osobní účast nebo sledování přednášek přes on-line připojení. V místě konání bude odborný program doplněn výstavou farmaceutických a biomedicínských firem. Pro všechny zdravotnické pracovníky a studenty zdravotnických oborů je účast na konferenci bezplatná.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za Programový výbor

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

 

 

© 2022 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.