STREAM

Stream je dostupný pouze pro registrované účastníky.

 

Program konference

 

Program ke stažení zde.

Pozvánka ke stažení zde.

Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

v tradičním jarním termínu je připravena další Aktuální gastroenterologie®, v pořadí již třicátá sedmá. Je to úctyhodná tradice, která zavazuje. Povzbuzující pro nás byly velmi pozitivní odezvy na předchozí dva ročníky, které jsme od vás obdrželi. Jsou důležitým signálem, že skladba přednášek i volba přednášejících zaujaly, že jsme se vydali správným směrem.

Pro letošní program je připraveno 22 přednášek, které přinesou řadu aktualit, nových informací, jak si ostatně Aktuální gastroenterologie® předsevzala. Přípravě programu i organizačnímu zajištění jsme věnovali velkou pozornost, děkujeme mnoha pracovníkům Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a 1. lékařské fakulty UK. A naše velké poděkování patří samozřejmě všem přednášejícím, kteří přijali naše pozvání. Jak víte, klíčovým spolupořadatelem je Společnost pro gastrointestinální onkologii. Důležitá je podpora farmaceutických a biomedicínských společností, za kterou bychom také rádi poděkovali. Novinkou v letošním roce jsou „virtuální stánky“ vystavovatelů, k jejichž internetové návštěvě vás všechny zveme už nyní.

Aktuální gastroenterologie® je i letos hybridní akcí, prezenční a umožňující také vzdálené online připojení. Přes tuto možnost bychom vás všechny rádi motivovali k osobní účastí. Tu nelze ve virtuálním prostoru nahradit. Osobní setkání s přáteli, neformální diskuse s kolegy nad šálkem kávy, výměna zkušeností, domlouvání spolupráce a v neposlední řadě atmosféra, genius loci, Kongresového centra ÚVN…

Stejně jako v předchozích letech budou přednášky i letos nahrávány a budou umístěné pro všechny budoucí zájemce ve videoknihovně Spolku pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.. Mařatkova gastroenterologie® má od roku 2015 ve své videoknihovně volně přístupných více než 1500 záznamů od čtyř stovek autorů (stav v polovině března 2024).

Věříme, že letošní Aktuální gastroenterologie® svým programem zaujme, že bude kaleidoskopem nových informací (účastníkům mimo jiné přinese i 6 kreditních bodů ČLK), že bude zdrojem řady pozitivních podnětů pro vaši práci, ve prospěch našich pacientů.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za Programový výbor

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

 

 

© 2022–2024 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.