Odborný program

Program ve formátu PDF je ke stažení zde.

11. dubna 2024
 

09.00
Slavnostní zahájení

M. Zavoral (1. LF UK a ÚVN Praha)

09.05–09.30
Slavnostní Fričova přednáška

Předsedající: M. Zavoral, J. Bureš

Imunoterapie zhoubných nádorů trávicího traktu
L. Petruželka (1. LF UK, ÚVN a VFN Praha)

09.30–11.00   Přednáškový blok I

DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE

Předsedající: Š. Suchánek, O. Urban

Ukazatele kvality gastroskopie. Význam pro prevenci a časnou detekci neoplázií žaludku
T. Grega (1. LF UK a ÚVN Praha)

Ukazatele kvality kolonoskopie. Detekce adenomů, intubace céka a další klíčové ukazatele
Š. Suchánek (1. LF UK a ÚVN)

Současnost a budoucnost endoskopie ve třetím prostoru
J. Martínek (IKEM Praha)

Koncept EURCP
O. Urban (LF UP a FN Olomouc)

Vysokorozlišovací 3D anorektální manometrie u fekální inkontinence. Analýza 181 pacientů
K. Košťálová (1. LF UK a ÚVN Praha)

10.45–11.00
diskuse

11.00–11.10
kávová přestávka

11.10–12.45
Přednáškový blok II

VARIA

Předsedající: D. Kohoutová, R. Pohnán

Choosing wisely: racionální použití antibiotik v gastroenterologii
J. Cyrany (LF UK a FN Hradec Králové)

Intestinální komplikace protinádorové terapie
D. Kohoutová (Royal Marsden Hospital London)

Infekce u idiopatických střevních zánětů
P. Drastich (IKEM Praha)

Indikace k operaci pro refluxní chorobu jícnu – pohled gastroenterologa
R. Kroupa (LF MU a FN Brno)

Antirefluxní operace v léčbě gastroezofageálního refluxu – kdy a jak
R. Pohnán, E. Koblihová, J. Hadač, M. Kasalický (2. LF UK a ÚVN Praha)

12.30–12.45
diskuse

12.45–13.15
polední přestávka

13.15–14.45
Přednáškový blok III

PANKREATOLOGIE

Předsedající: P. Záruba, T. Hucl

Genetické aspekty adenokarcinomu pankreatu
M. Koudová (Gennet Praha)

Asociace duktálního adenokarcinomu pankreatu a diabetes mellitus v České republice v období 2017–2021
J. Bureš, O. Ngo, M. Zavoral, K. Hejcmanová, O. Májek (1. LF UK a ÚVN Praha; ÚZIS Praha)

Pankreato–biliární radiofrekvenční ablace
T. Hucl (IKEM a ÚVN Praha)

Pankreas v obrazech. Možnosti a limity PET/CT
J. Doležal (FN Hradec Králové)

Robotické operace v léčbě onemocnění pankreatu
P. Záruba, M. Rousek, R. Pohnán (2. LF UK a ÚVN Praha)

14.45–15.00
diskuse

15.00–15.10
kávová přestávka

15.10–16.40
Přednáškový blok IV

HEPATOLOGIE

Předsedající: P. Urbánek, J. Šperl

Autoimunitní hepatitida: diagnostika a léčba (kazuistika)
P. Hříbek (1. LF UK a ÚVN Praha)

Autoimunitní hepatitida: ukončení léčby
P. Urbánek (1. LF UK a ÚVN Praha)

Těhotenská cholestáza
J. Šperl (IKEM Praha)

Těhotenská cholestáza (kazuistika)
V. Pítová (IKEM Praha)

Intervence ke změně životního stylu v léčbě MASLD
V. Šmíd (1. LF UK a VFN Praha)

Malnutrice u chronického jaterního onemocnění (výsledky pilotní studie)
M. Ryšánková (1. LF UK a VFN Praha)

16.25–16.40
diskuse

16.40–16.45
Závěrečné poznámky a ukončení odborného programu

M. Zavoral (1. LF UK a ÚVN Praha)

 

 

© 2022–2024 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.