Odborný program

09.00–09.10
Slavnostní zahájení

Miroslav Zavoral (ÚVN Praha)

09.10–09.40
Slavnostní Fričova přednáška

Předsedající: Julius Špičák, Zdena Zádorová

09.10–09.40
Screening kolorektálního karcinomu – historie, současnost a perspektivy
Miroslav Zavoral (ÚVN Praha)

09.40–11.10
Přednáškový blok I

VÝZNAMNÍ SPOLUPRACOVNÍCI A ŽÁCI PROF. FRIČE

Předsedající: Miroslav Zavoral, Helena Tlaskalová-Hogenová, Petr Kocna

09.40–09.55
Probiotika – mýty a fakta
Helena Tlaskalová-Hogenová (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)

09.55–10.10
Metabolické souvislosti onemocnění slinivky břišní
Julius Špičák (IKEM Praha)

10.10–10.25
Laboratorní diagnostika exokrinní funkce pankreatu
Petr Kocna (VFN Praha)

10.25–10.40
Možnosti endoskopické léčby vrozených biliárních vad u dětí
Radan Keil (FN Motol, Praha)

10.40–10.55
Endoskopická terapie neoplázií Vaterovy papily
Zdena Zádorová (FN Královské Vinohrady, Praha)

10.55–11.10
Diskuze

11.10–11.20
Kávová přestávka

11.20–12.50
Přednáškový blok II

DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE

Předsedající: Štěpán Suchánek, Ondřej Urban, Stanislav Rejchrt

11.20–11.35
Endoskopická léčba stenozující Crohnovy choroby
Martin Bortlík (Nemocnice České Budějovice)

11.35–11.50
Možnosti endoskopické léčby kolorektální neoplázie
Štěpán Suchánek (ÚVN Praha)

11.50–12.05
Přínos přímé cholangioskopie v diagnostice a léčbě onemocnění
biliárního ústrojí

Ondřej Urban (FN Olomouc)

12.05–12.20
Pokročilé EUS navigované výkony
Bohuš Bunganič (ÚVN Praha)

12.20–12.35
Umělá inteligence v digestivní endoskopii
Stanislav Rejchrt (FN Hradec Králové)

12.35–12.50
Diskuze

12.50–13.20
Polední přestávka

13.20–14.50
Přednáškový blok III

VARIA

Předsedající: Darina Kohoutová, Radek Pohnán, Jan Bureš

13.20–13.35
Robotické operace nádorů žaludku
Radek Pohnán (ÚVN Praha)

13.35–13.50
Malabsorpce žlučových kyselin
Darina Kohoutová (Royal Marsden Hospital, London)

13.50–14.05
Rizikové faktory pro vznik neoplázií pankreatu
Tomáš Hucl (IKEM Praha)

14.05–14.20
Fertilita pacientů s idiopatickými střevními záněty
Jana Koželuhová (FN Plzeň)

14.20–14.35
Gastrointestinální toxicita protinádorové imunoterapie
Jan Bureš (ÚVN Praha)

14.35–14.50
Diskuze

14.50–15.00
Kávová přestávka

15.00–16.30
Přednáškový blok IV

HEPATOLOGIE

Předsedající: Petr Urbánek, Radan Brůha, Jan Šperl

15.00–15.15
Biologika a játra
Petr Urbánek (ÚVN Praha)

15.15–15.30
Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu
Petr Hříbek (ÚVN Praha)

15.30–15.45
Metabolické důsledky vyléčení chronické HCV infekce
Jan Šperl (IKEM Praha)

15.45–16.00
MAFLD – Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease
Radan Brůha (VFN Praha)

16.00–16.15
Chronické selhání jater jako indikace k transplantaci
Soňa Fraňková (IKEM Praha)

16.15–16.30
Diskuze

16.30
Ukončení odborného programu

 

 





© 2022 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.