Odborný program

09.00–09.05
Slavnostní zahájení

Miroslav Zavoral (1. LF UK a ÚVN Praha)

09.05–09.30
Slavnostní Fričova přednáška

Předsedající: Miroslav Zavoral, Jan Bureš

09.05–09.30
Současné možnosti léčby idiopatických střevních zánětů
Petra Mináriková (1. LF UK a ÚVN Praha)

09.30–11.00
Přednáškový blok I

DIGESTIVNÍ ENDOSKOPIE

Předsedající: Štěpán Suchánek, Ondřej Urban

09.30–09.45
Komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG)
Kateřina Košťálová (1. LF UK a ÚVN Praha)

09.45–10.00
Co nabízí endoskopie ve třetím prostoru
Jan Martínek (IKEM Praha)

10.00–10.15
Endoskopická submukózna disekcia v rekte a hrubom čreve
Boris Pekárek (Národný onkologický ústav Bratislava)

10.15–10.30
Endoskopická léčba komplikací akutní nekrotizující pankreatitidy
Ondřej Urban (LF UP a FN Olomouc)

10.30–10.45
Cystické léze pankreatu – rizikový vzhled
Bohuš Bunganič (1. LF UK a ÚVN Praha)

10.45–11.00
Diskuse

11.00–11.10
Kávová přestávka

11.10–12.40
Přednáškový blok II

ONKOLOGIE

Předsedající: Radek Pohnán, Luboš Petruželka

11.10–11.25
Screening kolorektálního karcinomu – analýza intervalového karcinomu a dalších ukazatelů kvality
Miroslav Zavoral (1. LF UK a ÚVN Praha)

11.25–11.40
Kolorektální karcinom u idiopatických střevních zánětů
Tomáš Grega (1. LF UK a ÚVN Praha)

11.40–11.55
Možnosti a limity endoskopické léčby karcinomu kolorekta
Štěpán Suchánek (1. LF UK a ÚVN Praha)

11.55–12.10
Robotická chirurgie v léčbě karcinomu kolorekta
Radek Pohnán (2. LF UK a ÚVN Praha)

12.10–12.25
Onkologická imunoterapie
Luboš Petruželka (1. LF UK a ÚVN / VFN Praha)

12.25–12.40
Diskuse

12.40–13.10
Polední přestávka

13.10–14.55
Přednáškový blok III

VARIA

Předsedající: Darina Kohoutová, Pavel Drastich

13.10–13.25
Nádorové markery v gastrointestinální onkologii
Petr Kocna (1. LF UK a VFN Praha)

13.25–13.40
Mikrobalónová okluzivní chemoembolizace: novinka v léčbě primárního a sekundárního nádorového postižení jater
Tomáš Tůma (ÚVN Praha)

13.40–13.55
Metastatické postižení pankreatu: diagnostika a léčba
Darina Kohoutová (Royal Marsden Hospital London)

13.55–14.10
Syndrom bakteriálního přerůstání v tenkém střevě (SIBO)
Jan Bureš (1. LF UK a ÚVN Praha)

14.10–14.25
Manipulace mikrobiot a probiotika
Helena Tlaskalová-Hogenová (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha)

14.25–14.40
Fekální bakterioterapie (transplantace střevních mikrobiot)
Pavel Drastich (IKEM Praha)

14.40–14.55
Diskuse

14.55–15.05
Kávová přestávka

15.05–16.35
Přednáškový blok IV

HEPATOLOGIE

Předsedající: Petr Urbánek, Radan Brůha

15.05–15.20
Virové hepatitidy v roce 2023
Petr Urbánek (1. LF UK a ÚVN Praha)

15.20–15.35
Příčiny jaterní cirhózy: alkohol i genetické riziko
Jan Šperl (IKEM Praha)

15.35–15.50
Invazivní hodnocení portální hypertenze
Petr Hříbek (1. LF UK a ÚVN Praha)

15.50–16.05
Novinky v léčbě portální hypertenze
Radan Brůha (1. LF UK a VFN Praha)

16.05–16.20
Jak připravit pacienta s onemocněním jater k operačnímu výkonu
Soňa Fraňková (IKEM Praha)

16.20–16.35
Diskuse

16.35–16.45
Závěrečné poznámky a ukončení odborného programu

Miroslav Zavoral (1. LF UK a ÚVN Praha)

 

 

© 2022–2023 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.