Registrační formulář

  On-line

  Lékař
  Nelékařský zdravotnický pracovník
  Student
  Jiné (zástupci firem, pacientských organizací, apod.)


Evidenční číslo ČLK vyplňují pouze lékaři registrovaní v ČR. Tento údaj je nutný pro připsání kreditů za účast na konferenci do systému celoživotního vzdělávání ČLK. Lze ho vyhledat v seznamu lékařů na webu ČLK.Na základě Vaší registrace budou Vaše osobní údaje, které jste vyplnili do přihlášky, zpracovávány Společností pro gastrointestinální onkologii z.s., IČO 22889302, se sídlem K Lomu 19, Dolní Lomnice 25169, kontakt: kamaradova.daniela@uvn.cz, jako správcem osobních údajů za účelem zajištění Vaší účasti na této akci. Toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Svou registrací potvrzujete, že jste se seznámili s Informacemi o zpracování osobních údajů.


Před odesláním si prosím zkontrolujte všechny vyplněné údaje.
 

© 2022 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.