Registrační formulář

  Prezenčně (na místě)
  On-line

  Lékař
  Nelékařský zdravotnický pracovník
  Student
  Jiné (zástupci firem, pacientských organizací, apod.)


Na základě Vaší registrace budou Vaše osobní údaje, které jste vyplnili do přihlášky, zpracovávány Společností pro gastrointestinální onkologii z.s., IČO 22889302, se sídlem K Lomu 19, Dolní Lomnice 25169, kontakt: kamaradova.daniela@uvn.cz, jako správcem osobních údajů za účelem zajištění Vaší účasti na této akci. Toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem. Svou registrací potvrzujete, že jste se seznámili s Informacemi o zpracování osobních údajů.


Před odesláním si prosím zkontrolujte všechny vyplněné údaje.
 

© 2022–2024 Společnost pro gastrointestinální onkologii z.s.